Konsulenttjenester

Vi står til tjeneste med veiledning vedrørende:

  • Bedriftsrådgivning
  • Internkontroll/HMS
  • Sertifiseringsveiledning
  • Sakkyndig virksomhet (anleggsmaskiner/trucker/kraner)
  • Bedriftsevaluering/oppdateringskurs

Daglig leder Arnt B. Johansen og samarbeidspartnere har
flerårig allsidig kompetanse innen kursvirksomhet
og konsulenttjenester relatert til brukere av arbeidsutstyr definert i Arbeidsmiljøloven.

Tjenesten gjennomføres kun for faste, eksisterende kunder etter avtale.