Kursinformasjon

Påmelding: Påmelding sendes på e-post eller fax.
Oppgi telefonnummer, deltaker(e) og kontaktperson.
Vær ute i god tid med påmelding!

Antall deltakere: Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset.

Avbestilling: senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales. Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift. Kun skriftlig avbestilling aksepteres.
Husk! Bediftsintern praktisk sertifisert opplæring kun kan gjennomføres med godkjent fadder.

Kurs gjennomføres kun for faste, eksisterende kunder etter avtale.

Annet: Vi er også behjelpelig med utarbeiding av instrukser og prosedyrer for bruk av arbeidsutstyr. Andre kurs/praktisk opplæring kan også gjennomføres etter forespørsel ved tilstrekkelig deltakerantall.

Deltakere må ta med niste og passbilde
ved fremmøte (gjelder ikke kurs i
“Varmt arbeid»).