Kursmateriell

Norges Kran og Truckskole AS har utarbeidet kursmateriell til bruk ved praktiske og teoretiske kurs.

A – Arbeidsbøker og teorihefter

 • A1. Arbeidsbok for anleggsmaskinførerfaget §20
 • A2. Arbeidsbok for kranførere
 • A3. Teorihefte for bruk av landbrukstraktor med
        arbeidsutstyr
 • A4. Teorihefte i «Varme arbeider»
 • A5. Teorihefte for lastebilkranførere
 • A6. Teorihefte for brukere av personløftere
 • A7. Teorihefte for traverskranførere
 • A8. Teorihefte for løfteinnredninger og
        løfteredskap

Pris pr. bok/hefte kr. 200,- MVA og porto kommer i tillegg.

Bestill materiell her; kurshefter og bøker, varselmerker og bevis.


B – Varselmerke

Mål: 80 x 130 mm
Pris: kr 50,-
MVA og porto
kommer i tillegg.


C – Varselmerke

Merket retter seg mot Best. nr. 555 § 44 pkt. 2 som sier at “Det skal iverksettes
organisatoriske og andre tiltak for å hindre at arbeidstakere til fots kommer inn i
arbeidsområdet til motordrevet arbeidsutstyr. Dersom arbeidet bare kan utføres
riktig når det er arbeidstakere til fots tilsted, skal det iverksettes egnede tiltak for
å hindre at de blir skadet av utstyret.”
Mål: 80 x 660 mm. Pris kr. 200,- MVA og porto kommer i tillegg.

Merkene er forevist Arbeidstilsynet