Fadderkurs

Fadderkurset retter seg mot virksomheter som er berørt av forskriftene «Bruk av arbeidsutstyr» best. nr. 555, «Maskiner» best. nr. 522 og «Internkontrollforskriften»
best. nr. 544 som gjennomfører både bedriftsintern sertifisert sikkerhetsopplæring
og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Sted: Norges Kran og Truckskole AS, Sagvollvn. 12, Raufoss
Tid: Kurset gjennomføres på 1 dag fra kl. 08.00 -16.00. Kurset avsluttes med teoretisk prøve.
Pris: Kr. 2.800,- pr. deltaker. Utstedelse av kompetansebevis etter fullført og bestått opplæring: kr. 300,-

Gjennomføring:

  • All praktisk sertifisert sikkerhetsopplæring må nå skje etter skriftlig avtale med den sertifiserte opplæringsvirksomheten og bedriften/fadder må dokumentere at opplæringen gjennomføres
  • etter gjeldende opplæringsplaner.
  • Bedriften er juridisk ansvarlig for at det som dokumenteres er reelt, om ikke vil opplæringen være ugyldig.
  • Etter gjennomført kurs og teoretisk prøve, vil det bli utstedt dokumentasjon som beskriver kurset og antall poeng på prøven.
  • Det er bedriftens ansvar at fadder har nødvendig kunnskap/ kompetanse til å kunne gjennomføre praktisk opplæring på aktuelt arbeidsutstyr.

NB! Krav til fadder, er at vedkommende har hatt førerbevis for det aktuelle arbeidsutstyret i 3 år, ta med dette beviset på kurset!
Hver av deltakerne må ta med seg 1 stk. passbilde ved fremmøte første kursdag.

Påmelding: Tlf. 61 19 06 00 / Fax – 61 19 08 30 / E-post: postalfakrøllnorkran.no
Svarfrist: xx.xx.11 (Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset)
Avbestilling: Senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales.
– Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20 % av full avgift.
– Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

KURSPROGRAM – Fadderkurs

For personell som skal forestå praktisk bedriftsintern opplæring, og spesielt sertifisert sikkerhetsopplæring etter avtale med en sertifisert opplæringsvirksomhet. Gjeldende forskrifter er: ”Bruk av arbeidsutstyr” best. nr. 555, ”Maskiner” best. nr. 522 og ”Internkontrollforskriften” best. nr. 544. Dette kurset vil gi fadderne grunnleggende kjennskap til de retningslinjer som gjelder både for sertifisert sikkerhetsopplæring og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Følgende emner vil bli omhandlet:
– Krav til opplæring vedr. bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr
– Krav til dokumentasjon vedr. opplæring – opplæringsplaner
– Krav til dokumentasjon vedr. arbeidsutstyr (maskiner – CE mrk.)
– Krav til leverandør av tjenester og utstyr
– Ansvarsforhold knyttet til de respektive forskrifter
– Risikovurderinger – skriftlige!!
– Forsikringsvilkår – og forhold til forskriftene
– Krav til sakkyndig virksomhet
– Krav til opplæringsvirksomhet
– Teoretisk prøve

Daglig leder: Arnt B. Johansen, tlf. +47 61 19 06 00 /+47 906 89 299,
Postadresse: Postboks 183, 2831 Raufoss
E-post: postalfakrøllnorkran.no
Nettside: www.norkran.no