Mobilkranførerkurs

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner, slik at ulykker ved bruk kan unngås. Kurset må følges opp med praktisk opplæring, som kan gjennomføres med godkjent fadder.

Sted: Norges Kran og Truckskole AS, Sagvollvn. 12, Raufoss
Tid: Kurset vil gå over 6 dager fra kl. 08.00 -16.00
Pris: Kr. 9.990,- pr. deltaker. Utstedelse av kompetansebevis etter fullført og bestått opplæring: kr. 300,-

Gjennomføring: Vi gjør oppmerksom på at mobilkranførerkurset gjelder en teoridel bestående av 56 timer teori. Praksis kan gjennomføres bedriftsinternt etter egen opplæringsplan, modul 3.4 og 4.4 (176 timer).

Den praktiske opplæringen gjennomføres etter avtale med oss. Praksisen kan gjennomføres bedriftsinternt med godkjent fadder, etter at teoridelen er gjennomført. Skjema for gjennomføring av praksis utleveres ved kursstart.(Opplæringsplaner finner du på vår hjemmeside www.norkran.no )

For gjennomføring av praktisk prøve avlønnes sensor etter forbrukt tid i hht. gjeldende satser.
Etter bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det bli utstedt et mobilkranførerbevis for alle typer mobilkraner. Hver av deltakerne må ta med seg 1 stk. passbilde ved fremmøte første kursdag.

Påmelding: Tlf. 61 19 06 00 / Fax – 61 19 08 30 / E-post: postalfakrøllnorkran.no
Svarfrist: xx.xx.11 (Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset)
Avbestilling: Senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales.
– Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20 % av full avgift.
– Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

Daglig leder: Arnt B. Johansen, tlf. +47 61 19 06 00 /+47 906 89 299,
Postadresse: Postboks 183, 2831 Raufoss
E-post: postalfakrøllnorkran.no
Nettside: www.norkran.no