Stillasbyggerkurs

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk, bygging og kontroll av stillaser, slik at ulykker ved bruk kan unngås. Kurset må følges opp med praktisk opplæring, som kan gjennomføres med godkjent fadder.

Sted: Norges Kran og Truckskole AS, Sagvollvn. 12, Raufoss
Tid: Kurset vil gå over 3 dager fra kl. 08.00 -17.00
Pris: Kr. 5.200,- pr. deltaker. Utstedelse av kompetansebevis etter fullført og bestått opplæring: kr. 300,-

Gjennomføring: Vi gjør oppmerksom på at stillasbyggerkurset gjelder en teoridel bestående av 36 timer teori. Praksis kan gjennomføres bedriftsinternt med en kvalifisert veileder. Kravet til praksis er at kandidaten har vært tilsatt i minst 6 mnd, i en virksomhet som nytter stillas i arbeidet, samt 72 timer praktisk øvelse i minst
3 forskjellige stillastyper.
Praktisk opplæring skal alltid gjennomføres under tilsyn ved montering eller demontering av stillas over 5 meter. Skjema for gjennomføring av praksis utleveres ved kursstart.(Opplæringen skal være i samsvar med Best. nr.555 § 46 c).

For gjennomføring av praktisk prøve avlønnes sensor etter forbrukt tid i hht. gjeldende satser.
Etter bestått teoretisk prøve og dokumentasjon av tilstrekkelig praksis, vil det bli utstedt et kompetansebevis
for stillasbyggere. Hver av deltakerne må ta med seg 1 stk. passbilde ved fremmøte første kursdag.

Påmelding: Tlf. 61 19 06 00 / Fax – 61 19 08 30 / E-post: postalfakrøllnorkran.no
Svarfrist: xx.xx.11 (Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset)
Avbestilling: Senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales.
– Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20 % av full avgift.
– Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

Daglig leder: Arnt B. Johansen, tlf. +47 61 19 06 00 /+47 906 89 299,
Postadresse: Postboks 183, 2831 Raufoss
E-post: postalfakrøllnorkran.no
Nettside: www.norkran.no