Stropp/signalgiverkurs

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av løfteredskap samt anhuking, slik at ulykker ved bruk kan unngås. Kurset må følges opp med nødvendig praktisk opplæring, som kan gjennomføres med godkjent fadder.

Sted: Norges Kran og Truckskole AS, Sagvollvn. 12, Raufoss
Tid: Kurset vil gå over 3 dager fra kl. 08.00 -16.00
Pris: Kr. 3.990,- pr. deltaker. Utstedelse av kompetansebevis etter fullført og bestått opplæring: kr. 300,-

Gjennomføring: Vi gjør oppmerksom på at stropp /signalgiverkurs gjelder en teoridel bestående av 24 timer teori. Praksis kan gjennomføres bedriftsinternt etter egen opplæringsplan. Nødvendig praktisk opplæring defineres av arbeidsgiver etter en dokumentert risikovurdering. Praksisen gjennomføres bedriftsinternt med fadderopplæring,
etter at teoridelen er gjennomført. Skjema for gjennomføring av praksis tilsendes på forespørsel ved kurspåmelding. (Opplæringsplaner finner du på vår hjemmeside www.norkran.no )

Etter bestått teoretisk prøve, vil det bli utstedt et stropp/signalgiverbevis.
Hver av deltakerne må ta med seg 1 stk. passbilde ved fremmøte første kursdag.

Påmelding: Tlf. 61 19 06 00 / Fax – 61 19 08 30 / E-post: postalfakrøllnorkran.no
Svarfrist: xx.xx.11 (Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset)
Avbestilling: Senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales.
– Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20 % av full avgift.
– Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

Daglig leder: Arnt B. Johansen, tlf. +47 61 19 06 00 /+47 906 89 299,
Postadresse: Postboks 183, 2831 Raufoss
E-post: postalfakrøllnorkran.no
Nettside: www.norkran.no