«Varmt arbeid resertifisering»

Kurset gjelder kun for de som har tidligere sertifikat for ”Varmt arbeid”.

Sted: Norges Kran og Truckskole AS, Sagvollvn. 12, Raufoss
Tid: Kurset vil gå over 1 dag fra kl. 07.00 -10.00
Pris: Kr. 500,- pr. deltaker. (eks. brannslukking)
Utstedelse av kompetansebevis etter fullført og bestått opplæring: kr. 300,-

Kurset gjelder kun for de som har tidligere sertifikat for ”Varmt arbeid”. Det kreves dokumentasjon på utført brannslukkingsøvelse i løpet av de to siste år. Dersom dette ikke dokumenteres ved kursstart, må slukkeøvelse gjennomføres hos oss. Pris for dette er kr. 100,- pr. deltaker.
Husk å ta med sertifikatet ”Varmt arbeid” på kurset!!

Kurset gjennomføres etter gjeldende opplæringsplan med 3 timer teori.
Alle som utfører «Varmt arbeid» skal kunne dokumentere opplæring i hht. arbeidstilsynets forskrift ”Varmt arbeid” best. nr. 551 og ”Internkontrollforskriften” best. nr. 544, f.o.m. 01.03.98. Forsikringsselskapene krever sertifikat f.o.m. 01.01.2001.

Påmelding: Tlf. 61 19 06 00 / Fax – 61 19 08 30 / E-post: postalfakrøllnorkran.no
Svarfrist: xx.xx.11 (Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset)
Avbestilling: Senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales.
– Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20 % av full avgift.
– Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

Daglig leder: Arnt B. Johansen, tlf. +47 61 19 06 00 /+47 906 89 299,
Postadresse: Postboks 183, 2831 Raufoss
E-post: postalfakrøllnorkran.no
Nettside: www.norkran.no