Verneombud

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av aktuelle lover og forskrifter, slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Sted: Norges Kran og Truckskole AS, Sagvollvn. 12, Raufoss
Tid: Kurset vil gå over 4 dager fra kl. 08.00 -16.00
Pris: Kr. 3.190,- pr. deltaker. Utstedelse av kompetansebevis etter fullført og bestått opplæring: kr. 300,-

Gjennomføring: Vi gjør oppmerksom på at verneombudskurset gjelder en teoridel bestående av 40 timer teori. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Etter bestått teoretisk prøve vil det bli utstedt et kompetansebevis for verneombud. Hver av deltakerne må ta med seg 1 stk. passbilde ved fremmøte første kursdag.

Påmelding: Tlf. 61 19 06 00 / Fax – 61 19 08 30 / E-post: postalfakrøllnorkran.no
Svarfrist: xx.xx.11 (Det forutsettes tilstrekkelig deltakerantall for gjennomføring av kurset)
Avbestilling: Senest 3 virkedager før kursstart, hvis ikke må full avgift betales.
– Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20 % av full avgift.
– Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

Daglig leder: Arnt B. Johansen, tlf. +47 61 19 06 00 /+47 906 89 299,
Postadresse: Postboks 183, 2831 Raufoss
E-post: postalfakrøllnorkran.no
Nettside: www.norkran.no